Forskrifter og betingelser

Welkom bij de Jacuzzi® Europe S.p.a. website, voor het gemak hierna Jacuzzi® genoemd. Door deze website te gebruiken, accepteert u impliciet deze gebruiksvoorwaarden. Jacuzzi® garandeert niet de juistheid en grondigheid van deze materialen die op elk moment en naar het exclusieve oordeel van Jacuzzi® kunnen worden gewijzigd. De informatie, software, producten en diensten op deze website kunnen onnauwkeurigheden en drukfouten bevatten. Jacuzzi® is niet verplicht om het materiaal op de site bij te werken en de verstrekte informatie kan verwijzen naar producten, programma's of diensten die mogelijk niet beschikbaar zijn in het land van de gebruiker.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten op handelsmerken, tekeningen, modellen en inhoud van de Website, evenals hun organisatie en presentatie, behoren exclusief toe aan Jacuzzi®. Daarom is elke reproductie of gedeeltelijk of volledig gebruik van een van de elementen van de Website zonder voorafgaande toestemming van Jacuzzi® verboden, evenals het toegankelijk maken van de inhoud van deze site voor commerciële doeleinden. Sommige afbeeldingen die beschikbaar zijn op deze website kunnen worden beschermd door auteursrechten van derden.

Geen toestemming om intellectueel eigendom van Jacuzzi® of derden te gebruiken, wordt verleend via deze website.

Beperking van de aansprakelijkheid

De gebruikers gebruiken deze website onder hun eigen verantwoordelijkheid. Jacuzzi® is niet aansprakelijk jegens de gebruikers of jegens derden voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site of enige andere daaraan gekoppelde site. Gebruikers worden ook uitgenodigd om hun hardware- en softwaresystemen te beschermen tegen elk type virus en / of andere inbraken.

Copyright en links

De multimedia-inhoud (tekst, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties, video's en hun plaatsing op de site) van de website kan niet eens gedeeltelijk worden opgenomen, gekopieerd, tentoongesteld, gedistribueerd, verzonden, opnieuw gepubliceerd, gewijzigd, vertaald of op enigerlei wijze worden gebruikt en op alle mogelijke manieren, tenzij hiervoor een voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Jacuzzi®. Een dergelijke machtiging moet worden aangevraagd bij Jacuzzi® Europe S.p.A. Hyperlinks naar de Website moeten schriftelijk door Jacuzzi® worden goedgekeurd. Jacuzzi® is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar haar Website kan worden verbonden door middel van hyperlinks of links van een ander type.

Toepasbare wetten

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Italiaanse wet. Jacuzzi® heeft het recht om de regels die het gebruik van deze website regelen te allen tijde te wijzigen. Door deze website te gebruiken, verbindt de gebruiker zich ertoe alle wijzigingen te respecteren die van toepassing zijn op het moment van gebruik en dit document periodiek te lezen om te controleren op eventuele wijzigingen.

Netiquette

De gebruikers van deze website worden ook uitgenodigd om de regels van beleefdheid te respecteren die door alle internetgebruikers worden gedeeld.

  1. Wanneer u deel gaat uitmaken van een nieuwe nieuwsgroep of een nieuwe e-maildistributielijst, is het een goede gewoonte om de verzonden berichten minstens twee weken te lezen voordat u uw eigen berichten over de hele wereld verzendt: dit geeft u de tijd om kennis te maken met het onderwerp en beseffen hoe het binnen de gemeenschap wordt afgehandeld.
  2. Als u een bericht verzendt, moet dit beknopt zijn en het probleem op een duidelijke en directe manier beschrijven. Geef altijd in het veld "Onderwerp" het onderwerp van de tekst die aan de e-mail is gekoppeld, kort en adequaat op. Als u een handtekeningbestand gebruikt, zorg er dan voor dat het kort en to the point is.
  3. Loop niet weg van het onderwerp van de nieuwsgroep of van de e-maildistributielijst.
  4. Vermijd, voor zover mogelijk, het uitzenden van uw bericht naar veel mailinglijsten of nieuwsgroepen. In de meeste gevallen is er slechts één mailinglijst die bij de juiste geadresseerde hoort en die alle gebruikers omvat en de enige die echt geïnteresseerd zijn in een specifiek probleem.
  5. Als u een bericht beantwoordt, markeer dan de belangrijkste delen van het oorspronkelijke bericht om het degenen die het origineel niet hebben gelezen gemakkelijker te maken de inhoud te begrijpen, maar maak niet systematisch het volledige originele bericht, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.
  6. Gebruik geen berichten om vuurgevechten te voeren. In het geval van persoonlijke geschillen is het het beste om ze op te lossen via privémails van en aan de betrokken personen.
  7. Publiceer nooit de inhoud van e-mailberichten tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van de schrijver hebt.
  8. Publiceer nooit berichten met gekke inhoud of neem eenvoudig de kant van een van de partijen in een discussie. Lees altijd de veelgestelde vragen voordat u nieuwe vragen over een onderwerp stelt.
  9. Stuur nooit publiciteit of communicatie per e-mail die niet expliciet is aangevraagd.
  10. Wees niet intolerant tegenover degenen die syntactische of grammaticale fouten maken. De schrijvers moeten ernaar streven hun taal te verbeteren zodat deze gemakkelijk te begrijpen is voor de gemeenschap.

Jacuzzi® Europe Spa Single Shareholder - Jacuzzi® Brands Corp. Management en coördinatie (VS)

S.S. Pontebbana Km 97.200 - 33098 Valvasone (PN) - ITALIË

Volledig gestort maatschappelijk kapitaal € 1.960.000,00

Belastingcode en btw-nummer IT00074410937 - Reg. van Onderneming PN 00074410937 - Economische Administratieve Index PN 9158

Importeer / exporteer code PN 004156.

Jacuzzi® Inc. Alle rechten voorbehouden